Đồng hồ áp suất có tiếp điểm SPST, SPDT, DPDT khác nhau như thế nào?

Đồng hồ áp suất có tiếp điểm được sử dụng để điều khiển đóng ngắt hệ thống bơm, van, cũng như được sử dụng trong hệ thống nhiệt điện, thủy điện,… Đồng hồ có nhiều loại tiếp điểm khác nhau như SPST, SPDT, DPDT.

Đồng hồ áp suất có tiếp điểm điện

Đồng hồ áp suất có tiếp điểm điện

Đồng hồ áp suất có tiếp điểm bao gồm đồng hồ áp suất bình thường được tích hợp thêm bộ tiếp điểm. Do đó đồng hồ áp suất có tiếp điểm SPST, SPDT, DPDT chỉ khác nhau về hoạt động của các loại tiếp điểm.

Tiếp điểm SPST (Single Pole Single Throw)

Tiếp điểm SPST (Một cực một tác động) gồm một cực đóng hoặc ngắt với một cực còn lại (A và B). Khi tiếp điểm hoạt động sẽ làm hai cực này thay đổi ngược lại (ngắt hoặc đóng lại).

SPST

Tiếp điểm SPDT (Single Pole Double Throw)

Tiếp điểm SPDT (Một cực hai tác động) gồm một cực chung (A). Hai cực còn lại gồm một cực đóng (B2) và một cực ngắt (B1). Khi tiếp điểm hoạt động sẽ làm hai cực này thay đổi trạng thái cùng một lúc (cực đóng thành ngắt, cực ngắt thành đóng).

SPDT

Tiếp điểm DPDT (Double Pole Double Throw)

Tiếp điểm DPDT (Hai cực hai tác động) giống như hai tiếp điểm SPDT được liên kết với nhau.

DPDT gồm hai cực chung được liên kết với nhau (A1, A2). Mỗi cực chung sẽ có liên kết với hai cực (một cực đóng và một cực ngắt). Khi tiếp điểm hoạt động sẽ làm bốn cực này (B1, B2, B3, B4) thay đổi trạng thái cùng một lúc (cực đóng thành ngắt, cực ngắt thành đóng).

DPDT

Mời bạn đọc thêm: Các loại đồng hồ đo áp suất

Cảm ơn các bạn đã đọc bài chia sẻ. Mong nhận được sự góp ý của các bạn.

Chúc bạn thành công!

Chịu trách nhiệm nội dung

KS. Đoàn Hữu Thắng

thang.doan@pretem.com

Nếu bài viết hữu ích, Hãy nhấn nút chia sẻ bên dưới

Chủ đề liên quan: