Hướng dẫn sử dụng nút thông khí (blow out) của đồng hồ áp suất thấp

Đồng hồ áp suất nói chung và đồng hồ áp suất thấp nói riêng cần có thêm nút thông khí (blow out) để đảm bảo độ chính xác cho đồng hồ.

Đồng hồ áp suất thấp có dầu

Đồng hồ áp suất thấp có dầu

Nút thông khí là gì?

Nút thông khí (blow out) là một bộ phận của đồng hồ áp suất dùng để dễ dàng châm dầu đồng hồ và cân bằng áp suất bên trong đồng hồ.

Do ảnh hưởng của nhiệt độ nên có sự chênh lệch áp suất giữa bên trong và ngoài đồng hồ. Đồng hồ áp suất thấp rất nhạy với sự thay đổi áp suất này nên cần phải dùng nút thông khí để cân bằng áp suất giữa bên trong và ngoài đồng hồ.

Hướng dẫn sử dụng nút thông khí

Nút thông khí được đặt ở phía trên của đồng hồ.

Do sự chênh lệch áp suất giữa bên trong và ngoài mặt đồng hồ không ảnh hưởng đến độ chính xác nhiều nên đồng hồ đo áp suất cao có thể sử dụng như hình 1 (nút trơn, không có thêm nút vàng):

Hình 1

Hình 1

Đồng hồ áp suất thấp sử dụng nút thông khí như hình 2 (nút có thêm nút vàng). Lúc bảo quản hay không sử dụng, nút vàng này được quay thẳng đứng lên như hình 2.

Hình 2

Hình 2

Khi lắp đặt xong và đưa vào sử dụng, xoay mở nút vàng theo chiều ngang như trong hình 3, để áp suất bên trong và ngoài mặt đồng hồ được cân bằng với nhau.

Hình 3

Hình 3

Sau khi lắp đặt, trong quá trình sử dụng đồng hồ nên để mở nút vàng để đo áp suất được chính xác.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài chia sẻ. Mong nhận được sự góp ý của các bạn.

Chúc bạn thành công!

Chịu trách nhiệm nội dung

KS. Đoàn Hữu Thắng

thang.doan@pretem.com

Nếu bài viết hữu ích, Hãy nhấn nút chia sẻ bên dưới