Áp Suất Là Gì? Các thuật ngữ áp suất trong Công Nghiệp

Áp suất là gì? Áp suất, nhiệt độ, mức (level) và lưu lượng là bốn phép đo phổ biến. Trong bốn, áp lực là cơ bản và phổ biến nhất. Ba phép đo còn lại có thể được suy ra từ áp suất, như: lưu lượng (tấm lỗ, ống pitot, venturi dựa vào chênh áp), mức (dựa vào áp suất thuỷ tĩnh), và nhiệt độ (nhiệt kế áp suất). Nó thậm chí có thể được sử dụng để suy ra tỷ trọng (áp suất cho một thể tích nhất định) và trọng lượng (load cells). Nếu bạn không thể đo lường nó, bạn không thể kiểm soát nó.