Đo lưu lượng với Averaging Pitot Tube

Averaging Pitot tube là thiết bị đo lưu lượng tự lấy trung bình. Nó là yếu tố chính để đo lưu lượng khí, chất lỏng, hơi trong đường ống và ống dẫn dựa trên nguyên lý đo chênh áp được tạo ra khi vật cản được đặt trong dòng lưu chất do tăng vận tốc lưu chất.