Hướng dẫn Cài đặt Bộ điều khiển nhiệt độ N1030

Bộ điều khiển nhiệt độ có rất nhiều loại với nhiều kiểu điều khiển khác nhau Phạm vi bài viết này, Tâm chia sẻ cách cài đặt bộ điều khiển nhiệt độ N1030 của Hãng Novus - Brazil 1. Cách cài đặt PID 2. Cách cài đặt Input và Alarm

Cách đấu dây PT100 3 dây vào đồng hồ hiển thị nhiệt độ

Phạm vi bài viết này, Tâm chia sẻ cách đấu dây PT100 3 dây vào bộ hiển thị nhiệt độ N1030 của Novus Brazil Pt100 3 dây có 2 dây cùng màu, 1 dây khác màu

Bộ điều khiển PID là gì?

Bộ điều khiển PID là đặc trưng của các hệ thống điều khiển quy trình hiện đại, vì chúng tự động hóa các nhiệm vụ quy định mà nếu không thì phải thực hiện thủ công. Mặc dù chế độ điều khiển tỷ lệ là động lực chính trong bộ điều khiển, mỗi chế độ đáp ứng một chức năng duy nhất. Các chế độ điều khiển theo tỷ lệ và tích phân là rất cần thiết cho hầu hết các vòng điều khiển, trong khi chế độ đạo hàm là tuyệt vời cho điều khiển chuyển động. Kiểm soát nhiệt độ là một ứng dụng điển hình sử dụng cả ba chế độ điều khiển.