Bạn đang cần một bộ điều khiển nhiệt độ đơn giản, nhỏ gọn có độ bền cao?

Bạn cần có bộ điều khiển nhiệt độ lò sấy hoặc một vài ứng như điều khiển nhiệt độ đơn giản bao gồm:

- Một đầu vào đọc cảm biến nhiệt độ.

- Một ngõ ra xung điều khiển bộ gia nhiệt, một relay để kích hoạt chế độ cảnh báo. Hoặc cả hai đều là relay.

Dòng N1030 của NOVUS sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó.