5 lưu ý khi lắp đặt cảm biến siêu âm đo mức

Nhằm đảm bảo cảm biến siêu âm đo mức chính xác, khi lắp đặt cần lưu ý các điểm sau