Condensate Pot là gì? Nguyên lý và ứng dụng

Công dụng chính của condensate pot là để tối đa hóa độ chính xác của phép đo lưu lượng theo kiểu chênh lệch áp suất trên các ứng dụng hơi nóng Chúng được sử dụng để đảm bảo rằng sự ngưng tụ hơi nước trong các đường xung không không làm giảm khả năng cảm nhận chính xác các dao động chênh lệch áp suất và để giảm thiểu sai số của phép đo do sự khác biệt giữa các cặp đường xung.