Coriolis Flow Meter - Những điều cần biết

Thị trường đồng hồ đo lưu lượng Coriolis (Coriolis Flow Meter) là một trong những thị trường đo lưu lượng tăng trưởng nhanh nhất trong năm năm qua. Mặc dù giá mua ban đầu cao hơn, nhiều người dùng nhận thấy đồng hồ đo lưu lượng hiệu ứng Coriolis là một khoản đầu tư tốt khi xem xét tổng chi phí sở hữu. Do đó, các nhà máy chế biến đang ngày càng lựa chọn máy đo Coriolis để thay thế các thiết bị đo lưu lượng dạn chênh áp (DP) và việc sử dụng chúng cũng đang phát triển trong ngành dầu khí.

Coriolis Meter đo lưu lượng khối lượng và tỉ trọng như thế nào?

Trong máy đo Coriolis (Coriolis Meter), lưu chất cần đo đi qua một hoặc nhiều ống dao động; tốc độ dòng chảy ảnh hưởng đến dao động của các ống và từ đó có thể xác định được cả lưu lượng khối lượng và tỉ trọng.