Direct Drive Pressure Gauges - Công nghệ mới cho đồng hồ đo áp suất

Bài viết này nói về công nghệ Direct Drive Pressure Gauges của Hãng Perma-Cal (Hoa Kỳ) Rung lắc là một trong những nguyên nhân chính làm cho đồng hồ đo áp suất mau hư hỏng Một số đồng hồ bị gãy kim, rơi kim sau thời gian phải chịu dao động liên tục Bánh răng bộ truyền động nhanh mòn, gây sai số lớn cho đồng hồ áp suất