Đồng Hồ Đo Áp Suất gồm những loại nào (nên đọc trước khi mua hàng)

Việc mua đồng hồ đo áp suất trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nếu như bạn đọc hết bài viết này.

Hướng dẫn sử dụng nút thông khí (blow out) của đồng hồ áp suất thấp

Đồng hồ áp suất nói chung và đồng hồ áp suất thấp nói riêng cần có thêm nút thông khí (blow out) để đảm bảo độ chính xác cho đồng hồ. Nút thông khí (blow out) là một bộ phận của đồng hồ áp suất dùng để dễ dàng châm dầu đồng hồ và cân bằng áp suất bên trong đồng hồ.