Vibrating fork Level switches - Nguyên lý, Ưu nhược điểm

Vibrating fork Level switches là một công nghệ đo mức hoạt động bằng cách sử dụng khái niệm về âm thoa. Công tắc được lắp ở bên cạnh hoặc trên đỉnh của bồn hoặc đường ống bằng cách sử dụng kết nối mặt bích hoặc ren sao cho các dĩa (fork) nhô ra bên trong bồn.