Nguyên lý đo lưu lượng với Orifice Plate

Đo lưu lượng với Orifice Plate (Lưu lượng kế Orifice) được dùng để đo lưu lượng Chất lỏng hoặc Khí, đặc biệt là Hơi nước, sử dụng nguyên lý Đo áp suất chênh lệch. Nó chủ yếu được sử dụng cho các ứng dụng mạnh mẽ vì nó được biết đến với độ bền và rất kinh tế.

Công dụng của lỗ thoát nước và lỗ thoái khí của Orifice Plate

Lỗ thoát nước là một lỗ nhỏ ở vùng dưới của tấm Orifice. Lỗ thoát nước là cần thiết trong trong ứn dụng đo lưu lượng khí, nơi có thể tích tụ nước ngưng. Kích thước lỗ thoát nước có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của phép đo lưu lượng.

Hệ số Beta (Beta Ratio) của Orifice là gì?

Beta Ratio được định nghĩa là tỉ số giữa đường kính lỗ của Orifice và đường kính trong của ống đo lưu lượng, Theo hình bên dưới Hệ số Beta có giá trị <1