Nguyên lý đo lưu lượng với V Cone Flow meter

V-Cone Flow meter hoạt động theo cùng một nguyên tắc của các thiết bị đo lưu lượng theo nguyên lý chênh Đó là khi đặt một vật cản trong đường ống (tức là giảm diện tích mặt cắt cho dòng chảy) gây ra sự gia tăng tốc độ dòng chảy và giảm áp suất tương ứng.