Nguyên lý hoạt động của Wedge Flow Meter

Wedge Flow Meter tốt nhất là được áp dụng trong các chất lỏng khó đo, như chất lỏng có lẫn không khí, chất lỏng bị cuốn đặc biệt, chất lỏng nhớt cao hoặc chất lỏng bùn, bị mài mòn hoặc có sợi.