Danh mục: Đo Nhiệt Độ

Chuyên mục Đo nhiệt độ tập hợp các bài viết liên quan đến lĩnh vực đo nhiệt độ, độ ẩm gồm: đồng hồ, cảm biến, điều khiển nhiệt độ, độ ẩm

Thermowell là gì? Tại sao Thermowell quan trọng trong phép đo nhiệt độ

Thermowell là những ống kim loại đầu kín được lắp vào bồn hoặc đường ống và trở thành một phần kín áp của bồn hoặc đường ống. Chúng cho phép loại bỏ cảm biến nhiệt độ khỏi quy trình một cách nhanh chóng và dễ dàng để hiệu chuẩn hoặc thay thế mà không yêu cầu ngừng máy và xả chất bên trong đường ống hoặc bồn.

Continue reading