Danh mục: Khí Nén

Hướng Dẫn Chọn Bộ Lọc Khí Nén

Bộ lọc khí nén được sử dụng để loại bỏ các chất bẩn ra khỏi không khí sau quá trình nén của máy nén khí. Có nhiều loại, kích cỡ và mức chất lượng cho các bộ lọc, tùy thuộc vào việc sử dụng chúng. Việc chọn đúng loại bộ lọc phụ thuộc vào mức độ bảo trì bạn sẵn sàng thực hiện và các yêu cầu của hệ thống của bạn.

Continue reading