Danh mục: Chưa phân loại

Encoder (Bộ Mã Hoá) Là Gì? Chức Năng Của Bộ Mã Hoá

Nói một cách đơn giản, Encoder (bộ mã hóa) là một thiết bị cảm biến cung cấp phản hồi. Bộ mã hóa chuyển đổi chuyển động thành tín hiệu điện có thể được đọc bởi một số loại thiết bị điều khiển trong hệ thống điều khiển chuyển động, chẳng hạn như bộ đếm hoặc PLC. 

Continue reading