Công dụng của lỗ thoát nước và lỗ thoái khí của Orifice Plate

Công dụng của lỗ thoát nước (Orifice drain hole)

Lỗ thoát nước là một lỗ nhỏ ở vùng dưới của tấm Orifice.

Lỗ thoát nước là cần thiết trong trong ứn dụng đo lưu lượng khí, nơi có thể tích tụ nước ngưng.

Kích thước lỗ thoát nước có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của phép đo lưu lượng.

Tuy nhiên, nếu đường kính của lỗ thoát nước nhỏ hơn 10% lỗ khoan, thì lưu lượng không được đo lường nhỏ hơn 1% tổng lưu lượng.

Lỗ thoát nước không được khuyến nghị trong dịch vụ chất lỏng bẩn hoặc bùn vì lỗ có thể được tắc nghẽn. Trong ứng dụng này, việc sử dụng “eccentric orifice plate” được khuyên dùng.

Công dụng của lỗ thông hơi (Orifice vent hole)

Lỗ thông hơi là một lỗ nhỏ ở khu vực phía trên của tấm lỗ.

Lỗ thông hơi là cần thiết trong ứng dụng đo lưu lượng chất lỏng có thể bị lẫn không khí.

Kích thước lỗ thông hơi có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của đo lưu lượng.

Tuy nhiên, nếu đường kính của lỗ thông hơi nhỏ hơn 10% lỗ khoan, thì lưu lượng không đo được nhỏ hơn 1% tổng lưu lượng.

Lỗ thông hơi không được khuyến nghị trong dịch vụ chất lỏng bẩn hoặc bùn vì lỗ có thể được cắm. Trong ứng dụng này, việc sử dụng “eccentric orifice plate” được khuyên dùng.

Cảm ơn bạn đã đọc bài chia sẻ.

Chúc bạn thành công!

CÔNG TY TNHH PRETEM
Email: sales@pretem.com
Tư vấn kỹ thuật: 0963 546 546
website: Pretem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *