Thẻ: pressure transmitter

Sự khác nhau giữa Pressure Transducer và Pressure Transmitter

Về cơ bản, một Pressure Transducer đo áp suất, tải, lực hoặc các trạng thái khác và chuyển kết quả đọc thành tín hiệu điện tử. Pressure Transmitter cũng chuyển số đọc thành tín hiệu điện tử, nhưng sau đó nó khuếch đại, sửa đổi và gửi tín hiệu đó đến máy thu.

Continue reading