Vibrating fork Level switches - Nguyên lý, Ưu nhược điểm

Vibarting fork level switches
Vibrating fork Level switches là một công nghệ đo mức hoạt động bằng cách sử dụng khái niệm về âm thoa. Công tắc được lắp ở bên cạnh hoặc trên đỉnh của bồn hoặc đường ống bằng cách sử dụng kết nối mặt bích hoặc ren sao cho các dĩa (fork) nhô ra bên trong bồn.

Cảm biến mức Guide Wave Radar - Nguyên lý, Ưu nhược điểm

Cảm biến mức, Guide wave radar
Guide Wave Radar (GWR) còn được gọi là phản xạ miền thơi gian (Time Domain reflectometry - TDR) hoặc radar xung vi mô (micro-impulse radar -MIR). Khi lắp đặt GWR, GWR được gắn trên đỉnh của bồn hoặc buồng, và đầu dò thường kéo dài đến toàn bộ chiều sâu của bồn. Một xung vi ba năng lượng thấp, truyền đi với tốc độ ánh sáng, được gửi xuống đầu dò. Tại điểm của mức chất lỏng (giao diện không khí / nước) trên đầu dò, một tỷ lệ đáng kể năng lượng vi sóng được phản xạ ngược lại đầu dò đến máy phát.

Nguyên lý Cảm biến đo mức kiểu Servo

Cảm biến đo mức, Cảm biến đo mức Servo
Cảm biến đo mức Servo hoạt động dựa trên định luật Archimedes, trong đó nêu rõ bất kỳ vật thể nào, được ngâm hoàn toàn hoặc một phần trong chất lỏng, được làm nổi lên bởi một lực bằng trọng lượng của chất lỏng được thay thế bởi vật thể.

Nguyên lý Cảm biến đo mức dạng từ tính (Magnetostrictive)

Cảm biến đo mức, Cảm biến đo mức dạng từ tính, Magnetostrictive
Cảm biến đo mức dạng từ tính đo giao điểm của hai từ trường, một trong phao, một trong ống dẫn. Phao được tự do di chuyển lên xuống ống dẫn khi mức chất lỏng thay đổi. Các thiết bị điện tử gửi một xung dòng điện thấp dọc theo thanh dẫn và khi từ trường được tạo ra bởi xung gặp từ trường được tạo ra bởi phao, từ trường bị xoắn lại (như hình bên dưới). Điều này sau đó tạo ra một sóng âm, sóng âm này được nhận biết và định thời gian.

Nguyên lý Cảm biến đo mức dạng Laser

cảm biến đo mức dạng laser
Một cảm biến đo mức laser sử dụng ánh sáng hồng ngoại để gửi chùm sáng tập trung về phía bề mặt chất cần đo. Ánh sáng laser sẽ phản xạ khỏi hầu hết các bề mặt rắn hoặc lỏng. Thời gian của di chuyển của chùm laser có thể được đo chính xác để xác định phạm vi hoặc khoảng cách của bề mặt chất cần đo đến cảm biến.