Độ chính xác của thermocouple

Bảng tra Độ chính xác của Thermocouple (Cặp nhiệt điện)

Độ chính xác của thermocouple (T/C) bị ảnh hưởng bởi một số nhân tố bao gồm loại T / C, phạm vi đo, độ tinh khiết của vật liệu, nhiễu điện (EMI và RFI), ăn mòn, suy thoái mối nối và quy trình sản xuất cặp nhiệt điện đó.

T / C có sẵn với cấp dung sai tiêu chuẩn hoặc dung sai cấp đặc biệt được gọi là Class 2 và Class 1 tương ứng.

Tiêu chuẩn quốc tế về điều khiển phổ biến nhất là IEC-60584-2. Tiêu chuẩn phổ biến nhất của Hoa Kỳ là ASTM E230. Mỗi tiêu chuẩn công bố giới hạn dung sai để tuân thủ. Tham khảo Bảng 1 và Bảng 2 bên dưới.

Độ chính xác của Cặp nhiệt điện theo IEC-60584-2

Loại ThermocoupleDung sai
Class 1
Dung sai
Class 2
Dung sai
Class 3 (1)
Type T
Phạm vi nhiệt độ
Giá trị dung sai
Phạm vi nhiệt độ
Giá trị dung sai

-40 °C to +125 °C
±0.5° C
125 °C to 350 °C
±0.004 · | t |

-40 °C to +133 °C
±1 °C
133 °C to 350 °C
±0.0075 · | t |

-67 °C to +40 °C
±1 °C
-200 °C to -67 °C
±0.015 · | t |
Type E
Phạm vi nhiệt độ
Giá trị dung sai
Phạm vi nhiệt độ
Giá trị dung sai

-40 °C to +375 °C
±1.5 °C
375 °C to 800 °C
±0.004 · | t |

-40 °C to +333 °C
±2.5 °C
333 °C to 900 °C
±0.0075 · | t |

-167 °C to +40 °C
±2.5 °C
-200 °C to -167 °C
±0.015 · | t |
Type J
Phạm vi nhiệt độ
Giá trị dung sai
Phạm vi nhiệt độ
Giá trị dung sai

-40 °C to +375 °C
±1.5 °C
375 °C to 750 °C
±0.004 · | t |

-40 °C to +333 °C
±2.5 °C
333 °C to 750 °C
±0.0075 · | t |
Type K, Type N
Phạm vi nhiệt độ
Giá trị dung sai
Phạm vi nhiệt độ
Giá trị dung sai

-40 °C to 375 °C
±1.5 °C
375 °C to 1000 °C
±0.004 · | t |

-40 °C to +333 °C
±2.5 °C
333 °C to 1200 °C
±0.0075 · | t |

-167 °C to +40 °C
±2.5 °C
-200 °C to -167 °C
±0.015 · | t |
Type R, Type S
Phạm vi nhiệt độ
Giá trị dung sai
Phạm vi nhiệt độ
Giá trị dung sai

0 °C to 1100 °C
±1 °C
1100 °C to 1600 °C
±[1 + 0,003 (t-1100)] °C

0 °C to +600 °C
±1.5 °C
600 °C to 1600 °C
±0.0025 · | t |
Type B
Phạm vi nhiệt độ
Giá trị dung sai
Phạm vi nhiệt độ
Giá trị dung sai600 °C to 1700 °C
±0.0025 · | t |

600 °C to 800 °C
+4 °C
800 °C to 1700 °C
±0.005 · | t |
Bảng 1: Yêu cầu về dung sai của cặp nhiệt điện đối với việc tuân thủ IEC 60584-2

Lưu ý:

1) Vật liệu cặp nhiệt điện thường được cung cấp để đáp ứng dung sai chế tạo được quy định trong bảng đối với nhiệt độ trên -40 ° C. Tuy nhiên, những vật liệu này có thể không nằm trong dung sai chế tạo đối với nhiệt độ thấp được đưa ra theo Class 3 đối với Loại T, E, K và N.

Nếu các cặp nhiệt điện được yêu cầu đáp ứng các giới hạn của Class 3, cũng như của Class 1 hoặc 2, thì người mua phải nêu rõ điều này, vì thường phải lựa chọn vật liệu.

Độ chính xác của Cặp nhiệt điện theoASTM E230

Dung sai về giá trị ban đầu của Emf so với nhiệt độ đối với cặp nhiệt điện

Chú thích 1 – Dung sai trong bảng này áp dụng cho dây cặp nhiệt điện mới về cơ bản đồng nhất, thường có đường kính từ 0,25 đến 3mm (số 30 đến số 8 AWG) và được sử dụng ở nhiệt độ không vượt quá giới hạn khuyến nghị của Bảng 6 (?) . Nếu được sử dụng ở nhiệt độ cao hơn, những dung sai này có thể không áp dụng.

Chú thích 2 – Ở nhiệt độ nhất định được biểu thị bằng ̊C, dung sai tính bằng ̊F lớn hơn 1,8 lần so với dung sai tính bằng ̊C. Trong trường hợp dung sai được cho bằng phần trăm, phần trăm áp dụng cho nhiệt độ được đo khi được biểu thị bằng độ C. Để xác định dung sai theo độ F, hãy nhân dung sai theo độ C với 9/5.

Chú thích 3 – Thận trọng: Người sử dụng cần lưu ý rằng một số đặc tính nhất định của vật liệu cặp nhiệt điện, bao gồm mối quan hệ Emf với nhiệt độ có thể thay đổi theo thời gian sử dụng; do đó, kết quả thử nghiệm và hiệu suất thu được tại thời điểm sản xuất có thể không nhất thiết phải áp dụng trong suốt thời gian sử dụng kéo dài.

Dung sai cho trong bảng này chỉ áp dụng cho dây mới khi được giao cho người sử dụng và không cho phép thay đổi các đặc tính khi sử dụng. Mức độ của những thay đổi như vậy sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như kích thước dây, nhiệt độ, thời gian tiếp xúc và môi trường.

Cần lưu ý thêm rằng do có thể có những thay đổi về tính đồng nhất, việc cố gắng hiệu chuẩn lại các cặp nhiệt điện đã qua sử dụng có thể mang lại kết quả không phù hợp và không được khuyến khích. Tuy nhiên, có thể thích hợp khi so sánh tại chỗ cặp nhiệt điện đã qua sử dụng với cặp nhiệt điện mới hoặc tốt đã biết để xác định tính phù hợp của chúng đối với các dịch vụ tiếp theo trong các điều kiện so sánh.

Bảng 2: Độ chính xác của Cặp nhiệt điện theoASTM E230

Lưu ý:

(*) Dung sai tiêu chuẩn được hiển thị không áp dụng cho cặp nhiệt điện loại E cách điện bằng khoáng chất (mineral-Isulated), vỏ kim loại (MIMS) và cáp cặp nhiệt điện như được mô tả trong Thông số kỹ thuật E608 / E608M và E585 / E585M. Dung sai tiêu chuẩn cho kết cấu MIMS Loại E lớn hơn ± 2,2 ̊C hoặc ± 0,75% từ 0 đến 870 ̊C và lớn hơn ± 2,2 ̊C hoặc ± 2% từ -200 đến 0 ̊C.

(A) Cặp nhiệt điện và vật liệu làm cặp nhiệt điện thường được cung cấp để đáp ứng dung sai quy định trong bảng đối với nhiệt độ trên 0 ̊C. Tuy nhiên, các vật liệu tương tự có thể không nằm trong dung sai đối với nhiệt độ dưới 0 ̊C trong phần thứ hai của bảng. Nếu vật liệu được yêu cầu đáp ứng các dung sai được nêu đối với nhiệt độ dưới 0 ̊ C thì đơn đặt hàng phải ghi như vậy. Lựa chọn vật liệu thường sẽ được yêu cầu.

(B) Khó xác minh dung sai đặc biệt đối với nhiệt độ dưới 0 ̊C do thông tin sẵn có hạn chế. Tuy nhiên, các giá trị sau cho cặp nhiệt điện Loại E và T được đề xuất như một hướng dẫn cho cuộc thảo luận giữa người mua và nhà cung cấp:

 • Loại E, -200 đến 0 ̊C, ± 1,0 ̊C hoặc ± 0,5% (tùy theo giá trị nào lớn hơn)
 • Loại T, -200 đến 0 ̊C, ± 0,5 ̊C hoặc ± 0,8% (tùy theo giá trị nào lớn hơn)

Giá trị ban đầu của dung sai đối với cặp nhiệt điện Loại J ở nhiệt độ dưới 0 ̊C và dung sai đặc biệt cho cặp nhiệt điện Loại K dưới 0 ̊C không được đưa ra do đặc tính của vật liệu. Hiện không có dữ liệu cho cặp nhiệt điện Loại N dưới 0 ̊C.


Cảm ơn bạn đã đọc bài chia sẻ

Chúc bạn thành công!

Nếu bạn có câu hỏi, hãy comment câu hỏi của bạn bên dưới bài viết!

Tâm Mr. – Admin

Bộ chuyển đổi nhiệt độ sang 4-20mA

Bài viết cùng chuyên mục:

 1. Temperature Transmitter là gì?
 2. Các loại Cảm biến nhiệt độ trong công nghiệp – Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
 3. Bộ điều khiển nhiệt độ, Cẩm nang toàn tập
 4. Thermocouple (Cặp nhiệt điện) là gì? Nguyên lý hoạt động, Ứng dụng cặp nhiệt điện
 5. Cách đấu dây PT100 3 dây vào đồng hồ hiển thị nhiệt độ
 6. Hướng dẫn xác định màu dây dẫn cảm biến nhiệt độ Pt100, can nhiệt theo tiêu chuẩn
 7. Hiệu ứng Seebeck trong hoạt động của cảm biến nhiệt độ thermocouple

Bài viết nổi bật:

 1. Cảm biến áp suất là gì? Các công nghệ chế tạo và Nguyên lý hoạt động
 2. Biến tần là gì? Nguyên lý hoạt động, Ưu điểm của biến tần trong điều khiển động cơ
 3. Hiểu về Máy nén khí, Các cân nhắc khi chọn Máy nén khí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *