Hệ số Beta (Beta Ratio) của Orifice là gì?

Beta Ratio được định nghĩa là tỉ số giữa đường kính lỗ của Orifice và đường kính trong của ống đo lưu lượng, Theo hình bên dưới

Hệ số Beta có giá trị <1

Nếu: Beta Ratio = 1 chứng tỏ đường kính lỗ của Orifice bằng đường kính trong của ống đo, sẽ không có chênh áp xảy ra

Nếu Beta Ratio = 0.9, chứng tỏ đường kính lỗ của Orifice gần bằng đường kính trong của ống đo, khi đó, độ chênh áp sinh ra rất nhỏ, và khó để đo lưu lượng chính xác

Nếu Beta Ratio = 0.1 chứng tỏ đường kính lỗ rất nhỏ so với đường kính trong của ống đo, khi đó, độ chênh áp sinh ra khá lớn, áp suất rơi lớn, gây tổn thất năng lượng lớn và hao phí

Beta Ratio thường được chọn ở mức trung bình: từ 0.3 đến 0.7

Cảm ơn bạn đã đọc bài chia sẻ

Chúc Bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *