Thẻ: pressure transducer

Cảm biến áp suất là gì? Các công nghệ chế tạo và Nguyên lý hoạt động

Cảm biến áp suất (Hay cảm biến áp lực) là một bộ chuyển đổi hoặc thiết bị chuyển đổi áp suất cơ học đầu vào trong chất khí hoặc chất lỏng thành tín hiệu điện đầu ra. Bộ chuyển đổi áp suất bao gồm một phần tử nhạy cảm với áp suất có thể đo, phát hiện hoặc giám sát áp suất và các bộ phận điện tử để chuyển đổi thông tin thành tín hiệu điện đầu ra.

Continue reading