SẢN PHẨM

THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ

THIẾT BỊ THU THẬP DỮ LIỆU

BỘ GHI DỮ LIỆU – DATA LOGGER

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU – I/O MODULE

THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG

THIẾT BỊ ĐO ÁP SUẤT

ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT

CẢM BIẾN ÁP SUẤT

ĐỒNG HỒ CHÊNH ÁP

CẢM BIẾN CHÊNH ÁP

THIẾT BỊ HIỆU CHUẨN ÁP SUẤT

PHỤ KIỆN

BỘ ĐIỀU KHIỂN – CONTROLLER

BỘ HIỂN THỊ – PANEL METER

VAN CÔNG NGHIỆP