Hướng Dẫn Chọn Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Khí Nén

Tiền điện trả cho 1 máy nén khí trong 1 năm gần gấp 2 lần tiền mua 1 máy nén khí mới. Do đó, việc lắp đặt Đồng hồ đo lưu lượng khí nén là cần thiết đối với các nhà máy có máy nén khí công suất từ 75KW trở lên